Begripsomschrijving van de website disclaimer

  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • de gebruiker: de bezoeker van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud (teksten, cijfers, getallen en beeldmateriaal).

Onderstaande is van toepassing op iedere pagina van de website van Michel Verrast

Door de website te bezoeken en de pagina’s te bekijken stem je in met deze disclaimer. De content van de website is door Michel Verrast met de grootst mogelijke zorg samengesteld toch aanvaardt Michel Verrast geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Intellectuele rechten

Michel Verrast is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van Michel Verrast. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dien je schriftelijk vooraf aan mij te verzoeken. Ben je van mening dat jijzelf auteur bent van tekst of beeldmateriaal op onze website neem dan even contact met mij op. We zoeken samen naar een oplossing!

Vragen?

Als je nog vragen of twijfels hebt kun je contact met mij opnemen; zie hiervoor onze contactgegevens.